۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبه

در ستایش واقعیتواقعیت می تواند به مدد جرم عظیم خود همه چیز را به سمت و سوی خود بکشد. این اَبَر سیاهچاله... _ این پُر جاذبه ترین همه ی جذبه داران _ حتی این قدرت را دارد که منکران خویش را هم از مسیر تکذیب و جعل منحرف کند
...
بزرگترین درسِ زندگی در دیکتاتوری: هیچ برنامه ی سیاسی -اجتماعی- فرهنگی ای، با هر میزانی از دقت، با هر تعصبی در اجرا کنندگان، حتی با صرف عظیم ترین منابع مادی و معنوی، حتی با وجود نبود نیروی مخالف قابل ملاحظه ای در مقابلش ... باز هم نمی تواند 100% مطابق برنامه ریزی به پیش برود و به همه ی اهداف خود دست یابد... خطا امری همیشگی و شکست امری همیشه ممکن است.

***
پی نوشت: بیست و سی پریشب دقیقا به من ثابت کرد با انحراف گرایی یا با زاویه گرفتن از آن، با پول نفت یا بی پول نفت، چه در حالت مردم سالاری دینی و چه در حالت اقتدارگرایی اسلامی....: نسل با نسل فرق دارد و این را هیچ کاری نمی توان کرد. هیچ کس این را هیچ کاری نمی تواند بکند.

به مناسبت دریافت استفراغ‌هایی که سِند تو آل می‌شوند

به مناسبت دریافت استفراغ‌های که سِند تو آل می‌شوند دیروز مترو شلوغ بود و امروز آنقد خلوت که انگار کل قطار را دربست کرده بودیم. دی...